Shangri La Akademie

Dech a porod

Chvíle našeho zrození a počátek našeho dechu má velký vliv na to, jak můžeme vnímat sebe sama i svět kolem.

Je to silný okamžik přechodu, kdy mohou vznikat tzv. otisky (imprints), které dále v našem životě fungují jako barevný filtr, skrz který vnímáme sebe sama, svět kolem, náš základní postoj k životu, pocit bezpečí a důvěry.

Naštěstí v dnešní době již povědomí o tom, jak silný moment je porod, jak pro dítě, tak pro matku je již roste a jsou místa, kde je podporován přirozený kontakt matky s dítětem a dostatek prostoru pro dítě. Bohužel dříve porody v porodnicích se soustředily hodně na to, aby vše fungovalo a dítě začalo rychle dýchat a aby vyhovovalo pravidlům daným z vnějšku. A tak nebyl poskytnut prostor a čas k tomu, aby dítě mohlo začít dýchat samo ve svém vlastním rytmu, ale dech často byl započat násilně - poplácáním v pozici hlavou dole. Dítě bylo často odděleno od matky a tak zažilo velký šok, ve kterém často můžeme nevědomě setrvávat po celý svůj život.

Během tohoto kurzu budeme pracovat s dechem a budeme se také věnovat tématům spojených s našim příchodem na tento svět. Budem používat různé dechové techniky včetně zrcadlení dechu, rebirthing. Rebirthing znamená „znovuzrození“ a je to dechová technika, která je skutečně zaměřená na to dostat se do okamžiku našeho porodu. Díky dechu, pohybům a hlasu můžeme tak vyjádřit pocity, které z té doby stále ve svém těle a ve svém nervovém systému nosíme a tak konečně mohou odejít a my tak můžeme více vnímat skutečný svět kolem a být více přítomni pro sebe i pro ostatní lidi kolem nás.

Dýchání je věčným rytmem nabíjení se, vytváření energie, vyjádření této energie a uvolnění. Během různých technik s dechem se můžeme opět dostávat do tohoto přirozeného plynutí a rytmu a tak opět nabít schopnost naplno být aktivní a také naplno relaxovat. Díky tomuto plynutí můžeme opět nacházet přirozenou důvěru v sebe i ve svět kolem.