Shangri La Akademie

Kurzy

Kurzy nabízejí hlubší seznámení s daným tématem pomocí jak teorie, tak vlastního prožitku.

Kurzy jsou koncipovány pro terapeuty, kteří si chtějí rozšířit a doplnit své schopnosti, znalosti a dovednosti , ale i účastníkům, kteří hledají hlubší pochopení v rámci vlastního seberozvoje. Účast na kurzech není omezena kromě pokročilých kurzů, kde se očekává již zkušenost s danou metodikou.

Naše kurzy nabízejí velkou šíři témat od specializovaných rodinných konstelací, konstelací traumatu, přes práci s dotekem a dechem, práce s vnitřím mužem – vnitřní ženou, až po velice specializované téma narcismu.