Shangri La Akademie

Dech existence - výcvik

Kouzlo funguje takto: dýchá a s každým dechem transformuje skutečnosti. Rumi

Dech existence Výcvik v dechu ve 3 částech

Dech existence kombinuje moderní západní přístupy bodyterapie k práci s dechem s meditací a duchovností.

Dech je skvělou cestou poznávání vztahů mezi tělem, emocemi a energií. Dech probíhá jak na úrovni fyzické - těla, kde se dotýká emocí, tak na úrovni energetické. To nám otevírá mnoho jedinečných příležitostí ke zpracování a léčení osobních témat. Zároveň nám to umožňuje opět se napojit na dimenzi, která přesahuje osobnost – vesmírnou dimenzi – kde se Esence může manifestovat do života - kde můžeme doufat ve vedení z našeho srdce – kde naše duše může rozkvést.

Naučit se práci s dechem znamená, že můžete podporovat klienty v uvolňování stresu, zpracovávat témata přítomná v těle, pracovat s psychosomatickými bloky, zvýšit kapacitu našeho těla pro proud energie, léčit stará emocionální zranění a zjemňovat rigidní osobní struktury. Když se toto stane, pak se člověk může otevřít láskyplným vztahům a duchovnímu napojení.

Dech existence má své kořeny v moderní bodyterapii, hlubinné psychologii a meditaci. Což Osho nazval: “Chci, abyste žili životem obou: Zorby a Buddhy. Pečujte o tělo, užívejte si těla, lásky a zároveň poznejte prostor meditace, jděte směrem vědomí. Přesuňte se od osobnosti, od mysli do meditace.”
Energetické dýchací meditace vás provedou skrze vrstvy těla a emocí, do úrovně energie a dál až do úrovně prožitku transcendentních stavů prostoru a jednoty.

Dech vytváří energetický náboj ve středu našeho těla a přivádí tuto energii do periferie, do akce. Jako děti jsme se všichni naučili, jak zadržovat dech, což nám pomohlo, abychom se vyhnuly obtížným pocitům např hněv, bolest anebo sexuální pocity. Tyto způsoby zadržování dechu omezují naši živost a intenzitu našich životů, ovlivňuje to, kolik síly máme na práci, do vztahů, potkávání se výzvami, potkávání se s autoritami a v neposlední řadě, nakolik jsme schopni dovolit proudění sexuální energie a nakolik jsme schopni prožívat orgasmické stavy.

V tomto výcviku se potkáte s různými přístupy k práci s dechem:

  • jemnější práce s energií
  • vyjadřování emocí a nábojů v těle
  • znovu-prožívání vzpomínek na narození a jejich otisků na náš život
  • dech jako brána do meditace a k jednotě.

Pochopení přijde skrze sezení s učením. Sezení, kde člověk prožije a transformuje své osobní struktury a praktická sezení, která vám dají přímou zpětnou vazbu k tomu, jak se učíte práci s dechem s klienty.
Budeme se zabývat vytvářením takového prostoru pro klienta, kde klient může cítit pozvánku k přijetí prožitku v dané chvíli. A jít dál až za staré hranice a tím překonávat staré struktury a rozšiřovat vzorce jak v těle, tak i v psyché.

Naučíte se metody uvolňování stresu, uvědomování si emocí a schopnosti jejich transformace, léčení zranění a traumat, která již mohou být dávno zapomenuta, opouštět negativní dechové vzorce spojené se strachy, a otevírat se přístupu, který přijímá život a miluje tělo.

Dech přichází ve vlnách. Každý jednotlivý dech vzniká jako vlna na oceánu, pohybuje se a pak se opět rozpouští. Naučíte se otevírat, aby se toto plynutí odvíjelo přirozeně – někdy tiše, někdy divoce. To také znamená že se člověk spojí se životem - je v souladu se životem a nebojuje s ním. Být schopen být v tomto proudu znamená být schopen být přítomen v okamžiku teď, nechat minulost odejít a netlačit na budoucnost. Znamená to žít s důvěrou v život, v proudu života, jako surfař jedoucí na vlně na oceánu. Na vlně, která je vlnou existence a pohybem je proud života.

Na úrovni terapie pracujeme a transformujeme témata z období porodu a raného dětství např. oddělení od matky, šok, zmatenost ohledně těla. Také se dostaneme k pozdějším tématům např. sexualita a dech – integrace dechu a sexuality a tak otevírání se naplňujícímu se sexuálnímu životu.

Na úrovni energie dech během tranzu vás ponese zpět časem – do dětství, porodu, těhotenství, dokonce i k početí a do minulých životů. Spatření hlubokých a jemných vzorců a otisků, vám dá nové možnosti volby v tom, jak vnímat a jak žít svůj život.

Na úrovni duchovnosti vás dech ponese do dimenze jednoty a míru, kde můžete prožít to, že jste neoddělitelně propojení s existencí, že jste součástí existence, že pocit oddělení je jen iluzí.

Část 1:

Holistická terapie, dech a energie, uvolňování energie, rebirthing, dech a bioenergetika, emoční témata

Část 2:

Tantrický dech, dech a pocity, dech a léčení, dech a minulé životy, energetická témata

Část 3:

Buddhův dech, dech vědomí, dech a prostor v práci s esencí, témata spojená s prací s dechem

Dále můžete si přečíst více o dechu:

Dech - pro tělo i pro duši

Meditace dechu