Shangri La Akademie

Osho No-Mind meditační týden

Relaxace, příroda - společně sami - odlož svou mysl

Lektor: Amar

Užívat si letní dny v Shangri La v procesu Osho No-Mind (žádná mysl) a s dalšími meditacemi.

„No-Mind“ vytvořil indický mystik Osho jako meditativní terapii. Skládá se z jedné hodiny džiberiš (hatmatilky) a jedné hodiny sezení v tichu každý den. Během džiberiš vyjadřujeme vše, co v nás je v jazyce, kterému nerozumíme. To nám pomáhá vystoupit z mysli a dovoluje nám to seděl v hlubším tichu druhou hodinu.

Čeká nás také hodinová pracovní meditace denně a kromě procesu Osho No-Mind můžeme sestavovat náš program podle našich potřeb. Můžeme tam zahrnout rozličné Oshovy aktivní i tiché meditace, procházky v přírodě, oheň s hudbou apod.

Těšíme se na vás.


Článek o meditativní terapiích

Džabar a džiberiš