Shangri La Akademie

Resilience - live online výcvik

Lektor: Bhagat

Resilience je schopnost, jak zvládat krizové situace. Řešení krizové situace zahrnuje dvě fáze: první pomoc a dlouhodobou péči. V tomto výcviku učíme obojí - okamžitou první pomoc ihned po krizové situaci a také vytváření zdravého základu pro pozitivní dlouhodobý vývoj.

Tento online live výcvik je alternativou k našemu výcviku u nás v centru.
Resilience

První den se potkáme ve 20 hod a poslední den končíme v 13 hod.
Dále se každý den výcviku budeme potkávat dopoledne i odpoledne: 3 hod dopoledne a 3 hodiny odpoledne živého interaktivního vysílání. Využijeme pro tuto komunikaci profesionální program pro online vzdělávání ZOOM. Je to tzv. virtuální třída - kde vidíte lektora i účastníky na živo.

Budeme se potkávat každý den.

od 10 - 13 hod.

a od 15 do 18 hod.

K technickému vybavení - počítač, tablet nebo smartphone s mikrofonem a kamerou. Software Zoom si můžete stáhnout zadarmo z internetu.