Shangri La Akademie

Resilience

aneb schopnost projít krizí a opět se postavit na nohy a žít

Přirozenou součástí života člověka je ztráta: konec vztahu, ztráta místa, zaměstnání, majetku. Každý člověk dříve či později ve svém životě čelí ztrátě a z něj vyvěrající krize. Je velmi zajímavé, že někteří lidé mají tu schopnost, touto krizí projít, pocítit bolest, kolaps či šok a opět se postavit na své nohy a žít naplno. Jiní lidé čelí podobným anebo stejným krizím a při tom se jim nedaří se z této rány osudu vzpamatovat a tak nežijí naplno.

Resilience je anglické slovo popisující právě lidskou schopnost či kvalitu projít krizí a opět začít žít naplno, opět se postavit na své vlastní nohy a najít důvěru v sebe i v život kolem.

V dnešní době máme mnoho poznatků díky výzkumu nervového systému člověka obzvláště pak díky neurovědě zabývající se mozkem. Díky těmto vědám víme mnohé o vnímání člověka, o tom, jak si ukládáme prožitky a informace a jak nás podoba těchto uložených vzpomínek silně ovlivňuje v každodenním životě. Takto získáváme nástroje, jak uložení těchto vzpomínek můžeme měnit a tak i ovlivňovat to, jak se cítíme v životě. V rámci tohoto tématu nám to poskytuje konkrétní nástroje, jak pomáhat lidem, kteří zažili šok, trauma, krizi, v tom najít si opět důvěru v sebe i v život.

Během tohoto kurzu budeme probírat, jak konkrétně pomáhat lidem v krizi, jak opět najít a napojit se na své zdroje, uvědomit si své hodnoty a opět probudit chuť k životu.

Dalším obsahem tohoto kurzu budou tato témata:

 • jak funguje lidský mozek,
 • přerámcování (reframing),
 • kotvení uvolnění a důvěry/sebedůvěry,
 • pochopení rozdílu v první pomoci v rámci krize a dlouhodobé pomoci při chronicitě,
 • jak zacházet s chronicitou: duchovní dlouhodobá vize, jak zabránit rozvinutí chronicity,
 • význam ekologie,
 • verbální krabička první pomoci,
 • vazomotorický cyklus podle W. Reicha,
 • integrální terapie pomocí očních pohybů (IEMT),
 • léčba fóbie,
 • orientace na časové ose do budoucnosti a na zdroje,
 • analogie/metafory: příběhy a příklady lidí, kteří překonali krizi, trauma či ztrátu a dál žijí naplňující život (V. Frankl).