Shangri La Akademie

Transcendence duality - Cesta k jednotě

Pětidenní online výcvik, kde se naučíte jak pomoci sobě i klientům v přijetí protikladů a jak tím říci ano plynutí životu.

Cena: 7500 Kč

Žijeme v plynutí, v rytmu dualit. Rytmus nás udržuje na živu: v dýchání, v tlukotu srdce. Na tělesné úrovni je to relativně jedoduše pochopitelné. Ovšem na psychologické úrovni pochopení a přijetí dualit nebývá tak prosté. Na konec chceme přece štěstí a ne smutek. Chceme potěšení a nechceme bolest. A tak se snažíme držet jedné strany polarity, která se nám líbí a odmítat stranu druhou, která se nám nelíbí. Připadá nám to velmi přirozené. A při tom je toto přesně způsob, jak si znovu vytváříme utrpení každý den. Z tohoto cyklu držení se a odmítání vyvěrá neustálé vnitřní napětí. Tento cyklus nám brání v nalezení vnitřního klidu.

Některé z velkých polarit, se kterými lidé bojují jsou samota a spolubytí, jistota a nejistota, svoboda a struktura, úspěch a selhání, zdraví a nemoc, klid a stres, akce a uvolnění, začátek a konec, plynutí a ztuhnutí, vzdálenost a blízkost, vědomí a nevědomí, stažení a uvolnění, hněv a soucit, přijetí a odmítnutí, změna a trvání, znalost a nevědomost atd.

Během tohoto výcviku se naučíte pomáhat klientům nacházet si cestu z úskalí vybírání si a napětí, z postoje „buď–anebo“ do přijetí přítomnosti obou protikladů v existenci. Prožitek tohoto putování bude podporován pochopením fungování vědomé a nevědomé mysli a základních pudů pro přežití v našem nervovém systému. Budeme používat techniky ze světa hypnoterapie, transrituálů, práce s obrazy a metaforami. Zahrneme i tělo, tělesnou paměť a fyzické pohyby k vystoupení z nevědomých a velmi starých pohybových vzorců, abychom tak nacházeli sami a pomáhali klientům nacházet klid a prožitek plynutí v nitru i v životě.

Přeneseme tuto práci s polaritami na úroveň duchovního pochopení, které přesahuje prosté přijetí protikladů. Na úroveň, která nás zavede do dimenze přesahující duální vnímání mysli, která opouští postoj „buď–anebo,“ která vystupuje z „obojí–a,“ „toto–tamto.“ Můžeme pochopit mnoharozměrnost pravdy. Jsem toto, jsem tamto, jsem obojí, nejsem ani jedno.

Takto vystupujeme z identifikace s myslí a jejími strukturami a naše vědomí se může rozšiřovat do všech směrů rovnoměrně a plynule, obsahovat všechny individuální aspekty pravdy a můžeme si tak nacházet klidnou přítomnost, která dokáže obsáhnout plynutí protikladů v našem životě: JEDNOTU.